Κυριακή, 10 Απριλίου 2016

ΚΑΤΙ «ΤΡΕΧΕΙ» ΜΕ… τις βιβλιοθήκες

Λίγοι μήνες απομένουν μέχρι να μεταφερθεί η Εθνική Βιβλιοθήκη στο νέο της κτήριο, στο Κέντρο Πολιτισμού-Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, και να σηματοδοτηθεί έτσι η είσοδός της σε μια νέα εποχή, ψηφιακή, καινοτομίας και εξωστρέφειας. Τι θα σημαίνει αυτό, όμως, για τις υπόλοιπες βιβλιοθήκες της χώρας; Ο αριθμός των δημόσιων βιβλιοθηκών ανέρχεται στις 45, ενώ οι δημοτικές ξεπερνούν τις 120. Ένα εθνικό δίκτυο βιβλιοθηκών, ένας «διακαής πόθος» για τις βιβλιοθήκες της ελληνικής Περιφέρειας, σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχει γίνει πραγματικότητα εδώ και δεκαετίες, αλλά στην Ελλάδα είναι ακόμα σε επίπεδο συζητήσεων. Κάτι φαίνεται, όμως, αυτή τη φορά να «κινείται» και να δίνει ελπίδες…

Γιατί όμως μιλάμε για τις βιβλιοθήκες; Γιατί η βιβλιοθήκη είναι στοιχείο της Δημοκρατίας, καθώς είναι ανοικτή σε όλους τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως κοινωνικών ή οικονομικών δεδομένων. Είναι προφανές ότι οι βιβλιοθήκες πρέπει να αποτελούν συνήθεια των πολιτών. Στόχος λοιπόν των βιβλιοθηκών είναι η εξωστρέφεια.

"Αξονας του εθνικού δικτύου, η Εθνική Βιβλιοθήκη

Η πραγματικότητα των βιβλιοθηκών έχει ήδη «χαρτογραφηθεί» από το υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων -οι δυσκολίες τους, οι ελλείψεις, αλλά και οι δράσεις και τα προγράμματά τους. Μέχρι τα τέλη Μαρτίου ή αρχές Απριλίου 2016, θα έχει ολοκληρωθεί ένα νέο, πιο σύγχρονο πλαίσιο λειτουργίας των δημόσιων βιβλιοθηκών, ώστε να έρθουν πιο κοντά στην κοινωνία και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της. Στο νέο νομοθετικό πλαίσιο εντάσσεται η δημιουργία εθνικού δικτύου βιβλιοθηκών στο ΕΣΠΑ.
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που ολοκληρώνεται οσονούπω, κύριος άξονας του εθνικού αυτού δικτύου θα είναι η Εθνική Βιβλιοθήκη και γύρω από αυτήν θα λειτουργούν οι βιβλιοθήκες της Περιφέρειας. Με τον τρόπο αυτόν, χτίζεται ένας δίαυλος επικοινωνίας των βιβλιοθηκών της Περιφέρειας, δημόσιων και δημοτικών, με άξονα την Εθνική Βιβλιοθήκη. Ως θεματοφύλακας, η Εθνική Βιβλιοθήκη έχει αποστολή να διαφυλάξει και να διαδώσει ό,τι δημοσιεύεται, εκδίδεται και γράφεται στη χώρα και επιπλέον, να εντοπίσει ό,τι δημοσιεύεται, εκδίδεται και γράφεται για τη χώρα στον πλανήτη και να το συγκεντρώσει αυτό το υλικό, ώστε να διατηρηθούν όλα αυτά στις επόμενες γενιές και τους επόμενους αιώνες.

Είναι φανερό ότι η Εθνική Βιβλιοθήκη έχει πολλά να προσφέρει σε ένα εθνικό δίκτυο, ως πρότυπο, καθώς θα μπορεί να συντονίζει τις περιφερειακές βιβλιοθήκες, να μεταδίδει καλές πρακτικές που συνδέονται με την οργάνωση του προγράμματος ψηφιοποίησης χειρογράφων, ώστε να είναι προσβάσιμα από όλους, με νομική υποστήριξη, για θέματα πνευματικών δικαιωμάτων και δανεισμού, καθώς και με την παροχή ηλεκτρονικών πόρων. Και όλα αυτά, μέσα σε ένα πλαίσιο αρχών που οριοθετείται από την ανοικτή πρόσβαση, τα ανοικτά δεδομένα, την αξιοποίηση συνεργιών και το οποίο θα συμβάλλει στη δια βίου μάθηση και την ευημερία των ανθρώπων.
Η χάραξη μίας εθνικής πολιτικής βιβλιοθηκών είναι αναγκαία, κάτι στο οποίο συμφωνούν και το υπουργείο και οι εκπρόσωποι των βιβλιοθηκών. Μοναδικός στόχος είναι να επωφεληθεί το αναγνωστικό κοινό και η κοινωνία από τις βιβλιοθήκες.

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος αποτελεί τον θεματοφύλακα της γραπτής πνευματικής παρακαταθήκης των Ελλήνων και την κιβωτό ενός μοναδικού πλούτου στον οποίο καταγράφεται η πορεία της ελληνικής σκέψης και ιστορίας δια μέσου των αιώνων. Κύριος στόχος της, όμως, είναι ο απαράμιλλος αυτός πλούτος να μην παραμείνει απλά φυλασσόμενος, αλλά να μεταμορφωθεί σε γνώση που διαχέεται στην κοινωνία. Η ενεργητική προβολή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, η διάδοσή της στο παρόν και το μέλλον, η διαφύλαξη της «εθνικής μνήμης» και η προστασία του δικαιώματος των πολιτών για πρόσβαση στην πληροφορία, αποτελούν τις βασικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία του θεσμού της Εθνικής Βιβλιοθήκης.

Πρώτιστο μέλημα είναι η διάνοιξη διαύλων επικοινωνίας με το αναγνωστικό κοινό και η ευρεία προσβασιμότητα στο υλικό των συλλογών. Σταθερή επιδίωξη αποτελεί η αύξηση και η ποιοτική βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες μέσα από στέρεες γέφυρες επικοινωνίας. Μέσα στο ασφυκτικό πλαίσιο της πολύπλευρης κρίσης που βιώνει σήμερα η χώρα μας, η Εθνική Βιβλιοθήκη, ως πυλώνας διατήρησης και διάδοσης του ελληνικού πολιτισμού, καλείται να παίξει ένα νέο, ουσιαστικά παρεμβατικό ρόλο μέσα στην κοινωνία, να κάνει τους Έλληνες να νιώθουν τη Βιβλιοθήκη ως μια υποστηρικτική κοινωνική δύναμη, ως ένα δυναμικό φορέα αξιών, επιστήμης και γνώσης.

Εθνικό Δίκτυο Βιβλιοθηκών

Η Εθνική Βιβλιοθήκη και οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες, λόγω της ίδρυσής τους και των δυνατοτήτων τους, οφείλουν να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην προσπάθεια αναβάθμισης του ρόλου των Βιβλιοθηκών στη χώρα μας, με τελικό σκοπό και στόχο την παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί με την σύσταση, οργάνωση και λειτουργία ενός Εθνικού Δικτύου Βιβλιοθηκών, το οποίο θα o οργανώνει o συντονίζει και o συμβάλλει στη όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη λειτουργία των βιβλιοθηκών της χώρας μας. Προτεραιότητες για την επίτευξη των ανωτέρω είναι: o η αρτιότερη οργάνωση o η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη νομική υπόσταση, τη δομή, τα όργανα διοίκησης, το προσωπικό με συνέπεια την ανάπτυξη μιας δυναμικής, ώστε οι παρεμβάσεις τους στον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού και των βιβλιοθηκών να παράγει έργο. Ο χάρτης του Εθνικού Δικτύου Βιβλιοθηκών θα περιλαμβάνει:

την Εθνική Βιβλιοθήκη,
τις ακαδημαϊκές βΒιβλιοθήκες,
τις δημόσιες,
τις δημοτικές,
τις σχολικές,
τις ιδιωτικές καθώς και
τις βιβλιοθήκες πολιτιστικών οργανισμών και φορέων.

Δίκτυο Βιβλιοθηκών με Λέσχες Ανάγνωσης

Το δίκτυο περιλαμβάνει 58 δημόσιες και δημοτικές βιβλιοθήκες απ’ όλη την Ελλάδα οι οποίες διατηρούν Λέσχη Ανάγνωσης που απευθύνεται στα μέλη τους και συναντιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα.  Λειτουργεί υπό την αιγίδα του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου και της Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων Πληροφόρησης (ΕΕΒΕΠ), σε συνεργασία με την Εταιρεία Συγγραφέων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε αφήστε το σχολιό σας :

Εμφανιζόμενη ανάρτηση

ΑΠΟ ΜΕΣΑ ΠΕΘΑΜΕΝΟΙ

Προσωπική άποψη/επιμέλεια: Δελλή Χαρά Υποκινούμενη από ένστικτο και μόνο, υπέκυψα πάλι στην “πρωτοδοκιμαζόμενη” πένα ενός νεαρο...

Disqus Shortname